Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
16 de juny, 2024
Clients

Clients

En aquesta secció es descriuen els tràmits i serveis que podeu realitzar com a clients.

En Tràmits es descriu com realitzar noves contractacions, modificar dades dels seus contractes i realitzar la baixa del contracte.

En Ajudes familiars es descriu les ajudes per ser família nombrosa - l'ampliació del 2 on bloc del consum d’aigua - la bonificació de l'import de les factures de consum - i les ajudes que ofereix l’ACA.

En Anàlisi d’aigua es descriuen els anàlisis que pot contractar, i les condicions de mostreig, recepció i característiques dels recipients de les mostres.

En Tarifes estan els preus dels nostres serveis.

En Preguntes freqüents trobarà resposta a les qüestions més comuns respecte als nostres serveis.