Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
25 de febrer, 2024
Clients  >  Ajudes familiars  >  Ajut Solidari Aigües

Ajut Solidari Aigües de Reus

En que consisteix ?

D'acord amb allò que va aprovar el Consell d'Administració en la reunió de juliol de 2013, a partir d'aleshores Aigües de Reus ofereix el que s'anomena Ajut Solidari.

L'ajut Solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus i dirigida al col·lectiu de persones que estan en precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l'import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus, pels serveis d'abastament i sanejament d'aigua, als abonats d'ús domèstic, que Serveis Socials de l'Ajuntament considera ajudar econòmicament.

Qui en pot gaudir ?

Pel gaudiment d'aquest ajut cal complir les condicions incorporades a l'acord de l'òrgan d'administració següents:

  • Que el beneficiari de l'ajut sigui el titular de la pòlissa de servei
  • Que els Serveis socials de l'Ajuntament de Reus sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació del deute, utilitzant per això el formulari establert per aquest procediment, sense necessitat d'aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l'abonat.
Com s'aplica ?

Existeixen dos formes de bonificació de les factures emeses per Aigües de Reus:

  • Bonificació del deute: Bonificació de les factures sol·licitades per Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus.
  • Bonificació Solidària: Bonificació a aplicar a les factures posteriors en el moment que Aigües de Reus confirmi la concessió de l'ajut sol·licitat per Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus.
Quina documentació s'ha d'aportar?

Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus ha de complimentar el formulari establert pel procediment de sol·licitud de bonificació de les factures emeses per Aigües de Reus pels serveis d'abastament i sanejament d'aigua.

On s'ha de presentar?

A través de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus.