Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Clients  >  Ajudes familiars  >  Ampliació Cànon

Ampliació dels trams del cànon de l'aigua (ACA)

Qui es beneficia d' aquesta ampliació?

Les famílies de 4 o més membres que cosumeixen més de 10 m3 mensuals d'aigua.

També poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb una persona amb grau de disminució superior al 75%, la qual computa com a dues persones.

En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de la còpia de la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Les unitats familiars que no superin els 10 m3 de consum no cal que tramitin aquesta ampliació perquè ja es beneficien del tram bàsic.

Les famílies o unitats de convivència de més de 4 membres que, en anys anteriors, ja hagin acreditat el nombre de persones que cohabiten a l'habitatge, no cal que tornin a presentar la sol·licitud ja que se'n conserven les dades.

Com s'aplica l'ampliació?

L'ampliació de cada tram del cànon de l'aigua representa per a les famílies o unitats de convivència, afegir 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la llei. Podeu ampliar aquesta informació si consulteu la pàgina de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Quant costa?

Aquest tràmit és totalment gratuït.

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

Back To Top