Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar

Situació vulnerabilitat econòmica

Mecanismes d'interrupció del procés de suspensió del subministrament d'aigua per a les persones en vulnerabilitat econòmica

Segons la Llei 22/10, del Codi de Consum de Catalunya, les persones en situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb els criteris que estableix la llei, poden presentar-nos una petició d’interrupció del procés de suspensió del subministrament d’aigua en un termini màxim de 15 dies hàbils, des de la recepció de l’avís de suspensió o la publicació del requeriment de pagament i avís de suspensió al tauler d'edictes electrònic de la Corporació: prèviament, han de dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus i sol•licitar un informe sobre la seva situació personal. Un cop rebem l’informe o el justificant de la seva petició, no durem a terme la suspensió del subministrament.

Per a més información consulteu la página web de l' Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya
Back To Top