Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Baixa contracte

Baixa del contracte

Què és una baixa del servei?

La baixa del servei implica la retirada del comptador i l’extinció definitiva de la relació contractual. La pot sol·licitar el titular del contracte, el propietari de l’immoble destí del contracte o bé una persona autoritzada legalment.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Per formalitzar la baixa del contracte caldrà que realitzeu el pagament dels deutes existents així com la liquidació de baixa. Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de que ens lliureu la documentació associada al tràmit.

La sol·licitud no tindrà validesa si no es compleixen les condicions establertes o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

La baixa del servei és gratuïta, només cal liquidar la factura del servei fins a la data de la baixa. El pagament d’aquesta liquidació es pot fer en efectiu, amb targeta de crèdit, xec conformat o domiciliació bancària.

Haureu de disposar de la següent documentació:

  • DNI/NIE o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persones jurídica) del titular de la pòlissa. En cas que el sol·licitant de la baixa no sigui el titular del contracte, s’ha de presentar fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de compra-venda de l’immoble del subministrament que es vol donar de baixa.
  • Lectura actual del comptador per liquidar el consum d’aigua fins a la data de la baixa.
Back To Top