Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
08 de maig, 2021
Clients  >  Tràmits  >  Canvi tit. contracte

Canvi titularitat contracte

Què és un ús de titularitat de la pòlissa?

Un canvi de titular de la pòlissa implica un procés simultani de baixa i alta contractual. Aquest tràmit s’utilitza quan es desitja canviar el nom del titular del contracte.

Què cal saber sobre aquest tràmit?

Comprovades les dades que ens faciliteu ens posarem en contacte amb vosaltres per que ens lliureu la documentació associada al tràmit. Així mateix en el cas que sigui necessària una inspecció prèvia al contracte, l'inspector validarà si la instal·lació compleix els requisits legals i tècnics per fer la contracció.

La vostra sol·licitud de contractació no tindrà validesa si no es compleixen aquestes condicions o si es detecta qualsevol incidència i/o anomalia, tant tècnica com administrativa.

Quant costa?

Aquest tràmit és gratuït. No obstant això, la baixa comporta el pagament del consum i/o de les factures pendents associades al subministrament. Aquest pagament es pot realitzar en efectiu o amb targeta de crèdit.

En el moment de realitzar el tràmit s'abonarà la corresponent fiança per import de 32,75€. 

Caldrà que disposeu de la següent documentació:

  • Escriptura de propietat, contracte compra-venda o contracte d’arrendament del nou titular. Per les herències, fotocòpia del document d'acceptació de l'herència.
  • Cèdula d’habitabilitat (només per a ús Domèstic)
  • Codi Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) (només ús comercial o industrial)
  • DNI/NIE o NIF i acreditació del representant legal de l'empresa (persona jurídica) del nou titular.
  • Número de compte bancari del nou titular, per domiciliar-hi les factures.
  • Lectura actual del comptador per fer la liquidació de consum.
  • Es recomana portar una factura de consum d'aigua del contracte vigent.

- En el cas que qui realitzi el tràmit no sigui el titular del compte bancari; la persona que vingui en nom seu haurà de portar l'ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari, junt amb la fotocòpia del DNI del titular del compte bancari (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

NOTA: en cas que qui realitzi el tràmit no sigui la persona que vol contractar; la persona que vingui en nom seu haurà de portar una autorització signada, junt amb la fotocòpia del DNI dels dos (veure el formulari en l'apartat TRÀMITS)

Back To Top