Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
25 de febrer, 2024
Empresa  >  Control de plagues

Control de plagues

Aigües de Reus realitza de manera permanent un control de plagues de paneroles i rosegadors en tot el terme municipal de Reus, actuant sobre els pous de sanejament més significants.  

Es distribueixen en 90 sectors diferents, on s’actua de manera planificada, segons freqüències, en funció del grau d’afectació.

A la vegada realitza de manera prioritària a l’estiu un control de la proliferació de mosquits tigre en parcs i jardins públics.

La planificació per l’any 2022, així com la distribució per zones segons l’afectació,  i tractament, queda desglossada a continuació:

 

- PLÀNOL PER SECTORS ROSEGADORS 2022

PLÀNOL PER SECTORS PANEROLES 2022

- SENSORS I PUNTS DE CONTROL 2022

- CONTROL MOSQUITS 2022

- CONTROL PANEROLES 2022

- CONTROL ROSEGADORS 2022

- CONTROL PARCS I JARDINS 2022