Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
16 de juny, 2024
Empresa  >  Control de plagues

Control de plagues

Aigües de Reus realitza de manera permanent un control de plagues de paneroles i rosegadors en tot el terme municipal de Reus, actuant sobre els pous de sanejament més significants.  

Es distribueixen en 90 sectors diferents, on s’actua de manera planificada, segons freqüències, en funció del grau d’afectació.

A la vegada realitza de manera prioritària a l’estiu un control de la proliferació de mosquits tigre en parcs i jardins públics.


Canals de comunicació d'incidències