Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de maig, 2024
Empresa  >  L'empresa en xifres

L'empresa en xifres

En aquesta secció, podrà consultar les dades econòmiques, tècniques i comercials dels últims exercicis de l'Empresa.

La visió econòmica aporta algunes dades de compte de pèrdues i guanys i del balanç de situació.

La visió tècnica aporta dades de les dimensions de les instal·lacions que conformen les nostres infraestructures.

La visió comercial aporta dades de la tipologia de servei donat als nostres clients.