Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
de maig 26, 2018
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial
Una visió comercial
 • El número d'abonats és de 48.799, amb un total de 52.753 unitats urbanes abastades.
 • En funció de l’ús del subministrament distribuïm els abonats en:
  • Domèstics ................................42.917......... 87,95%
  • Comercials ................................ 4.306........... 8,82%
  • Industrials .....................................485........... 0,99%
  • Municipals .................................... 273........... 0,56%
  • Altres usos ....................................818.............1,68%
 • S'han emès 287.022 factures, de les quals, el 92,02% han estat domiciliades.
 • S'ha facturat un consum mitjà de 102 litres per habitant i dia. 
 • S'han atès 19.681 peticions presencials al Servei d'Atenció al Client (SAC).
 • S'han realitzat 3.369 inspeccions.
 • Els comptadors d'aigua propietat de la societat representen el 98,59% del total.

* Dades referents a la facturació de 2016.