Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
17 de juny, 2019
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial
Una visió comercial
 • El número d'abonats és de 49.280, amb un total de 53.184 unitats urbanes abastades.
 • En funció de l’ús del subministrament distribuïm els abonats en:
  • Domèstics ................................43.347......... 87,96%
  • Comercials ................................ 4.327........... 8,78%
  • Industrials .....................................475........... 0,96%
  • Municipals .................................... 282........... 0,57%
  • Altres usos ....................................849.............1,72%
 • S'han emès 289.583 factures, de les quals, el 91,44% han estat domiciliades.
 • S'ha facturat un consum mitjà de 102 litres per habitant i dia. 
 • S'han atès 20.861 peticions presencials al Servei d'Atenció al Client (SAC). I 2.869 a través de l'oficina virtual.
 • S'han realitzat 3.845 inspeccions.
 • Els comptadors d'aigua propietat de la societat representen el 98,85% del total.

* Dades de 2017.