Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
28 de gener, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial

Una visió comercial

 • El número d'abonats és de 50.147, amb un total de 53.997 unitats urbanes abastades.
 • En funció de l’ús del subministrament distribuïm els abonats en:
  • Domèstics ..................................44.196......... 88,13%
  • Comercials ................................   4.316..........  8,61%
  • Industrials ........................................460.......... 0,92%
  • Municipals ....................................... 289.......... 0,58%
  • Altres usos .......................................886...........1,77%
 • S'han emès 294.631 factures, de les quals el 90,27% han estat domiciliades.
 • S'ha facturat un consum mitjà de 103,39 litres per habitant i dia. 
 • S'han atès 27.071 peticions presencials al Servei d'Atenció al Client (SAC). I  5.728 a través de l'oficina virtual.
 • S'han realitzat 3.372 inspeccions.
 • Els comptadors d'aigua propietat de la societat representen el 99,25% del total.

* Dades de 2019.

Back To Top