Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
29 de gener, 2020
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió comercial
Una visió comercial
 • El número d'abonats és de 49.782, amb un total de 53.562 unitats urbanes abastades.
 • En funció de l’ús del subministrament distribuïm els abonats en:
  • Domèstics ..................................43.788......... 87,96%
  • Comercials ................................   4.365..........  8,77%
  • Industrials ........................................467.......... 0,94%
  • Municipals ....................................... 287.......... 0,58%
  • Altres usos .......................................875...........1,76%
 • S'han emès 292.330 factures, de les quals el 91,03% han estat domiciliades.
 • S'ha facturat un consum mitjà de 101,81 litres per habitant i dia. 
 • S'han atès 23.625 peticions presencials al Servei d'Atenció al Client (SAC). I  4.825 a través de l'oficina virtual.
 • S'han realitzat 4.026 inspeccions.
 • Els comptadors d'aigua propietat de la societat representen el 99,07% del total.

* Dades de 2018.