Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
05 d'abril, 2020
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió econòmica
Una visió econòmica

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades econòmiques.

 Ingressos d'explotació 13.766.400,43 €
     Ingressos per subministrament domiciliari -aigua-   7.436.484,42 €
     Ingressos per servei domiciliari -clavegueram-   2.848.440,43 €
     Ingressos per gestió depuradores    1.700.865,14 €
     Altres ingressos d'explotació   1.780.610,44 €
 Resultat d'explotació      180.465,90 €
 Resultat financer       -21.656,50 €
 Resultat de l'exercici      158.809,40 €
 Cash-flow net   1.251.025,83 €

 Inversions

     982.387,56 €
   
 Índex de dependència de l'Ajuntament en relació als ingressos d'explotació             11,37 %
 Índex d'amortització de l'immobilitzat             58,28 %
 Autofinançament d'inversions             65,37 %
 Liquiditat                     1,9
 Endeutament a curt termini             13,87 %
 Endeutament a llarg termini               7,35 %
 Rendibilitat dels ingressos totals               1,15 %

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a l'exercici 2018

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades recursos humans.

 Número de treballadors/es                                                                                                              81
 Plantilla mitjana de personal                   78,31
 Edat mitjana                   47,11
 Antiguitat mitjana                    19,48
 Tipus de contractació   
     Contractació indefinida                         71
     Contractació temporal                         10
 Tipus de jornada  
     Temps complet                         72
     Temps parcial                          9

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a  l'exercici 2018