Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'abril, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió econòmica

Una visió econòmica

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades econòmiques.

 Ingressos d'explotació 13.870.511,42 €
     Ingressos per subministrament domiciliari -aigua-   7.494.011,99 €
     Ingressos per servei domiciliari -clavegueram-   2.823.950,05 €
     Ingressos per gestió depuradores    1.754.200,11 €
     Altres ingressos d'explotació   1.798.349,27 €
 Resultat d'explotació      308.164,51 €
 Resultat financer       -17.004,40 €
 Resultat de l'exercici      291.160,11 €
 Cash-flow net   1.564.767,02 €

 Inversions

  1.011.910,19 €
   
 Índex de dependència de l'Ajuntament en relació als ingressos d'explotació             11,75 %
 Índex d'amortització de l'immobilitzat             59,06 %
 Autofinançament d'inversions           112,35 %
 Liquiditat                    2,2
 Endeutament a curt termini             11,10 %
 Endeutament a llarg termini               6,73 %
 Rendibilitat dels ingressos totals               2,10 %

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a l'exercici 2019

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades recursos humans.

 Número de treballadors/es                                                                                                              77
 Plantilla mitjana de personal                   77,62
 Edat mitjana                   47,64
 Antiguitat mitjana                    19,71
 Tipus de contractació   
     Contractació indefinida                         70
     Contractació temporal                           7
 Tipus de jornada  
     Temps complet                         73
     Temps parcial                          4

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a  l'exercici 2019

 

 

Back To Top