Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
de febrer 16, 2019
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió econòmica
Una visió econòmica

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades econòmiques.

 Ingressos d'explotació 13.791.077,12 €
     Ingressos per subministrament domiciliari -aigua-   7.369.732,57 €
     Ingressos per servei domiciliari -clavegueram-   2.820.146,72 €
     Ingressos per gestió depuradores    1.833.854,79 €
     Altres ingressos d'explotació   1.767.343,04 €
 Resultat d'explotació      559.867,08 €
 Resultat financer       -24.612,09 €
 Resultat de l'exercici      535.253,72 €
 Cash-flow net   1.518.275,84 €

 Inversions (mitjana quadrienni 2014-2017)

     683.147,61 €
   
 Índex de dependència de l'Ajuntament en relació als ingressos d'explotació             12,04 %
 Índex d'amortització de l'immobilitzat             57,98 %
 Autofinançament d'inversions           128,69 %
 Liquiditat                     2,0
 Endeutament a curt termini             12,96 %
 Endeutament a llarg termini               8,50 %
 Rendibilitat dels ingressos totals               3,88 %

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a l'exercici 2017

L'EMPRESA EN XIFRES. Dades recursos humans.

 Número de treballadors/es                                                                                                              79
 Plantilla mitjana de personal                   77,61
 Edat mitjana                   46,42
 Antiguitat mitjana                    18,74
 Tipus de contractació   
     Contractació indefinida                         68
     Contractació temporal                         11
 Tipus de jornada  
     Temps complet                         70
     Temps parcial                          9

 Dades corresponents a la divisió Aigües de Reus, de la societat Reus Serveis Municipals SA, a  l'exercici 2017