Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de gener, 2021
Empresa  >  L'empresa en xifres  >  Una visió tècnica

Una visió tècnica

A continuació s’inclouen un recull d’indicadors que proporcionen al ciutadà algunes dades interessants com pot ser els consums, fonts de subministrament i altres conceptes.

 • Volums anuals injectats a xarxa en metres cúbics: 7.030.603
 • Procedència dels recursos en percentatge:
  • Consorci Aigües de Tarragona (Ebre): 54 %
  • Embassaments sistema Siurana-Riudecanyes: 37%
  • Fonts pròpies: 9%
 • Dotació (l/hab dia): 180,51
 • Rendiment de la xarxa en percentatge: 82,05%
 • Dotació en consum domèstic (l/hab dia): 103,99
 • Longitud xarxa d’abastament en Km: 336
 • Volum d’aigua residual tractada a la EDAR en m3: 6.114.159
 • Longitud xarxa de sanejament en Km: 286
Back To Top