Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
01 de desembre, 2022
Empresa  >  Projectes  >  Obres

Obres realitzades i en execució durant l'any

Aigües de Reus realitza cada any un conjunt d'actuacions de reparació i renovació de les xarxes d'abastament i sanejament i fi i efecte d'anar millorant alguns punts amb mes deficiències detectades , o en zones amb elevat nombre d'avaries d'aigua, d'acord amb els resultats i informes que es disposa dels anys anteriors així com en compliment de l'establert al Pla Director corresponent. Aquestes actuacions no suposen cap tipus de cost per als abonats, donat que es tracta d'actuacions de manteniment.

Llistat d'obres en curs: 

 • RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER DE FREDERIC SOLER (Entre el Carrer del General Moragues i el Carrer del Doctor Domènech) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 3 d'octubre
  • Durada prevista: 2 mesos i mig
  • Cost de l'obra: 191.328,08 €

 • RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL PASSEIG DE PRIM (NÚMEROS PARELLS) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 3 d'octubre
  • Durada prevista: 3 mesos
  • Cost de l'obra: 599.343,35 €

 • MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA D'ACCÉS AL BARRI GAUDÍ DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 6 de juny
  • Durada prevista: 2 mesos
  • Cost de l'obra: 139.503,43 €
Llistat d'obres finalitzades: 

 • MILLORA DEL DRENATGE DEL CARRER DEL DOCTOR ROBERT I DEL CARRER DEL GENERAL MORAGUES (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 17 de març
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 48.142,14 €
 • DESPLAÇAMENT DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER DEL MIGDIA (Entre el número 20 i el número 28) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 16 de maig
  • Durada prevista: 2 setmanes
  • Cost de l'obra: 27.393,41 €
 • RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT I DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER DE CAMPOAMOR I TRAM DEL CARRER DE JACINT VERDAGUER (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 16 de maig
  • Durada prevista: 2 mesos
  • Cost de l'obra: 167.755,89 €
 • RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT I DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER HARMONIA (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 25 de abril
  • Durada prevista: 1 mes i mig
  • Cost de l'obra: 80.144,97 €
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DE L’AVINGUDA DE PERE EL CERIMONIÓS i DE L’AVINGUDA DE JAUME I (Fitxa/Plànol/Cartell)
  • Data prevista d'inici: Setmana del 10 de gener del 2022
  • Durada prevista: 1 mes i 1 setmana
  • Cost de l'obra: 46.484,18 €​
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER PONT I DEL CARRER DE LES GRANGES (Fitxa/Plànol/Cartell)
  • Data prevista d'inici: Setmana del 10 de gener del 2022
  • Durada prevista: 1 mes i 1 setmana
  • Cost de l'obra: 47.915,03 €​
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DEL CARRER DE BOTARELL (Fitxa/Plànol/Cartell)
  • Data prevista d'inici: Setmana del 17 de gener del 2022
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 28.473,16 €

 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER DE CASTILLEJOS, DEL CARRER DE GUERAU DE LIOST I DEL CARRER D'APEL·LES MESTRES  (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 10 de febrer del 2022
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 22.437,41 €
 • REPARACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER DE FREDERIC URALES (Fitxa/Plànol/Cartell)
  • Data prevista d'inici: 2 de febrer del 2022
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 48.038,98 € 
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT DE L'AVINGUDA 11 DE SETEMBRE I DEL CARRER DE FREDERIC SOLER (Fitxa/Plànol/Cartell)
  • Data prevista d'inici: Setmana del 17 de gener del 2022
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 28.872,31 €
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER DE JOSEP BARBERÀ I SOLER (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Setmana del 14 de febrer del 2022
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 48.142,28 €
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT I DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL PASSATGE DE SARDÀ I FARRIOL (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Setmana del 14 de febrer del 2022
  • Durada prevista: 1 mes i 1 setmana
  • Cost de l'obra: 48.114,60 €


RENOVACIÓ