Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de maig, 2024
Empresa  >  Projectes  >  Obres

Obres realitzades i en execució durant l'any

Aigües de Reus realitza cada any un conjunt d'actuacions de reparació i renovació de les xarxes d'abastament i sanejament i fi i efecte d'anar millorant alguns punts amb mes deficiències detectades , o en zones amb elevat nombre d'avaries d'aigua, d'acord amb els resultats i informes que es disposa dels anys anteriors així com en compliment de l'establert al Pla Director corresponent. Aquestes actuacions no suposen cap tipus de cost per als abonats, donat que es tracta d'actuacions de manteniment.

Llistat d'obres en curs: 

 • DESPLAÇAMENT DE LA XARXA D'ABASTAMENT A LA NOVA ESTACIÓ ADIF BELLISENS - UNIVERSITAT (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Maig 2024
  • Durada prevista: 2 mesos
  • Cost de l'obra: 514.456,53 €

 • OBRES D'ADEQUACIÓ I POSADA EN MARXA DEL POU I.G.M.E. (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Setembre 2023
  • Durada prevista: 6 mesos
  • Cost de l'obra: 310.231,50 €

 • PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DELS POUS DE BELLISENS DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Novembre 2023
  • Durada prevista: 84 dies
  • Cost de l'obra: 494.618,48 €

 • REPARACIÓ, RECUPERACIÓ I POSADA EN VALOR DE L'AQÜEDUCTE DEL MINAT D’ALMOSTER (PONT DELS CALDERONS) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: Març 2024
  • Durada prevista: 3 mesos
  • Cost de l'obra: 125.195,80 €

 • TREBALLS D'ADEQUACIÓ DEL POU DE MAS MIARNAU PER A REAPROFITAMENT DE LES AIGÜES (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 7 de setembre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 90.739,92 €

Llistat d'obres finalitzades: 

 • MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA D'ACCÉS AL BARRI GAUDÍ DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 6 de juny
  • Durada prevista: 2 mesos
  • Cost de l'obra: 139.503,43 €
PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DELS POUS DE BELLISENS DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
 • Data prevista d'inici: Novembre 2023
 • Durada prevista: 84 dies
 • Cost de l'obra: 494.618,48 €
PROJECTE DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DELS POUS DE BELLISENS DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
 • Data prevista d'inici: Novembre 2023
 • Durada prevista: 84 dies
 • Cost de l'obra: 494.618,48 €