Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
10 de desembre, 2023
Empresa  >  Projectes  >  Obres

Obres realitzades i en execució durant l'any

Aigües de Reus realitza cada any un conjunt d'actuacions de reparació i renovació de les xarxes d'abastament i sanejament i fi i efecte d'anar millorant alguns punts amb mes deficiències detectades , o en zones amb elevat nombre d'avaries d'aigua, d'acord amb els resultats i informes que es disposa dels anys anteriors així com en compliment de l'establert al Pla Director corresponent. Aquestes actuacions no suposen cap tipus de cost per als abonats, donat que es tracta d'actuacions de manteniment.

Llistat d'obres en curs: 

 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DE L'AVINGUDA DEL MEDITERRANI (Entre l'Avinguda de Salou i el Carrer de Frederic Urales) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 23 d'octubre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 48.204,33 €

 • TREBALLS D'ADEQUACIÓ DEL POU DE MAS MIARNAU PER A REAPROFITAMENT DE LES AIGÜES (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 7 de setembre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 90.739,92 €

 • RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER DE CASTELLVELL (Entre el Carrer de Sant Joaquim i el Carrer de Frederic Soler) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 7 d'agost
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 65.345,72 €

 • CREUAMENTS PER INTERCONNEXIONS DE SECTORS EN CAS D'EMERGÈNCIA (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 74.279,99 €

 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER DE ROBERT D'AGUILÓ (Entre el Carrer del Doctor Robert i el Carrer del General Moragues) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 1 mes i mig
  • Cost de l'obra: 96.435,87 €

 • MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA D'ACCÉS AL BARRI GAUDÍ DE REUS (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 6 de juny
  • Durada prevista: 2 mesos
  • Cost de l'obra: 139.503,43 €
Llistat d'obres finalitzades: 

 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DEL CARRER CLOSA DE MESTRES (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 2 setmanes
  • Cost de l'obra: 48.174,55 €
 • RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER TÍVOLI (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 78.373,52 €
 • REPARACIÓ DE L'ANTIGA XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA AL CARRER JARDÍ DELS POETES (Entre el Carrer de la Vicaria i el Carrer dels Antiquaris) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 3 setmanes
  • Cost de l'obra: 67.405,43 €
 • NOVA ENTRADA DE SECTOR TECNOPARC (E07) AL CARRER D'HONGRIA (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 2 setmanes
  • Cost de l'obra: 76.077,38 €
 • REPARACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DE L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS (Entre el Carrer de la Mare Molas i el Carrer de l'Alcalde Joan Beltran) (Fitxa/Plànol/Cartell) 
  • Data prevista d'inici: 19 de desembre
  • Durada prevista: 1 mes
  • Cost de l'obra: 76.970,41 €

________________________________________________________________________________________________