Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de maig, 2024
Empresa  >  Projectes  >  Pla Dir. Sanejament

Pla Director de Sanejament

Aigües de Reus ha realitzat durant els darrers anys diversos plans Directors, havent resolt quasi en la seva totalitat els problemes que hi havien de capacitat de les xarxes i de drenatge. Així doncs el nou Pla Director de Sanejament dóna un gir a la gestió ja que incorpora criteris de sostenibilitat medioambiental, bàsicament relatius al control i gestió d'abocament al medi.

El nou Pla Director de Sanejament, mitjançant la modelització amb el programa SWMM (Storm Water Model Management) podent preveure tant problemes a nivell d'infraestrucutes com de qualitat de l'aigua abocada, ja sigui en temps sec o en episodis de pluja. Igualment permet fer projeccions de futur dissenyant nous col.lectors o ampliacions dels existents davant creixements de la ciutat així com el disseny de nous dipòsits Anti-DSU ( Anti Descàrrega dels Sistemes Unitaris)  i la previsió de nous dipòsit de pluvials o de recollida d'aigua del primer rentat, amb l'objectiu de minimitzar els impactes al medi en temps de pluja . En definitiva el que es tracta es de recollir aquestes aigües en dipòsit de diversos tamanys, per després del període de pluja impulsar-les cap a l'EDAR i tractar-les, i només permetre l'abocament al medi aquelles que per la seva dil.lució no suposen cap tipus de problemàtica, plantejament que va molt mes enllà del que estableix les normatives vigents.