Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
de maig 26, 2018
Empresa  >  SIG
SIG: Política del sistema

Al febrer de 1999 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat per al servei d’atenció al client, els laboratoris d’aigües potables i residuals i el disseny de projectes.

Al setembre de 2000, un cop el sistema està consolidat, s’obté el Certificat de Qualitat en base a la norma de referència ISO 9001.
 
A partir de desembre de 2004 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema Integrat de Gestió per a tota l’organització:
o Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001
o Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001
o Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001
 
A l’abril de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 per a tota l’organització.
 
Al desembre de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001 i s’integra amb el Sistema de Gestió de Qualitat.
 
Al desembre de 2007 s’implanta el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001 i s’integren les tres eines de gestió, amb l’objectiu de consolidar i certificar el Sistema Integrat de Gestió.
 
Al mes de maig de 2008 es realitza la primera auditoria interna integrada dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals de tota l’organització.
 
Al setembre de 2010 es certifica el darrer dels sistemes i així obtenim la certificació de tot el Sistema Integrat de Gestió del Grup Aigües de Reus.
 
La política del Sistema Integrat de Gestió de l’organització es:
 
"TREBALLEM PER ACONSEGUIR LA SATISFACCIÓ DELS CLIENTS MITJANÇANT L'OFERTA D'UN CONJUNT DE PRODUCTES/SERVEIS QUE ELS APORTIN VALOR AFEGIT, AIXÍ COM UN EQUILIBRI SOSTINGUT ENTRE LES SEVES EXPECTATIVES I LA PERCEPCIÓ REAL.
TOT MILLORANT DE MANERA CONTINUADA LA NOSTRA ORGANITZACIÓ I CAPITALITZANT EL NOSTRE CONEIXEMENT DE MANERA QUE REVERTEIXI EN BENEFICI DE REUS, I SEMPRE TENINT EN COMPTE LA PROTECCIÓ DEL MEDI I LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS"
 
Aquesta es desenvolupa en base a vuit línies mestres:
  1. Establir els processos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats per què es mantingui al llarg del temps.
  2. Complir exhaustivament amb els requisits contractuals i legals, així com amb els compromisos normatius voluntàriament adquirits (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001 I OSHAS 18001).
  3. Optimitzar el consum de recursos.
  4. Prevenir i minimitzar els impactes al medi.
  5. Realitzar el treball en condicions de seguretat i salubritat adequades.
  6. Formar adequadament l’equip humà que integra l’organització.
  7. Mantenir un entorn de treball que afavoreixi la motivació.
  8. Reflexionar periòdicament d'acord amb l’anàlisi objectiu del funcionament de tots els processos, amb la idea de millorar-los.
Al desembre de 2009 s'implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 17025 per l'Acreditació del Laboratori d'anàlisi d'aigües. L’acreditació és un reconeixement formal de la competència del laboratori i, com a tal, dóna l’oportunitat als clients d’accedir a serveis de calibració i assaigs confiables. A diferència del sistema de gestió de qualitat ISO 9001, fa més èmfasi en els temes de competència tècnica de les operacions d’un laboratori.