Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'octubre, 2021
Empresa  >  SIG

SIG: Política del sistema

Al febrer de 1999 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat per al servei d’atenció al client, els laboratoris d’aigües potables i residuals i el disseny de projectes.

Al setembre de 2000, un cop el sistema està consolidat, s’obté el Certificat de Qualitat en base a la norma de referència ISO 9001.
 
A partir de desembre de 2004 s’inicien els treballs d’implantació d’un Sistema Integrat de Gestió per a tota l’organització:
 
A l’abril de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 per a tota l’organització.
 
Al desembre de 2006 s’implanta el Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001 i s’integra amb el Sistema de Gestió de Qualitat.
 
Al desembre de 2007 s’implanta el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001 i s’integren les tres eines de gestió, amb l’objectiu de consolidar i certificar el Sistema Integrat de Gestió.
 
Al mes de maig de 2008 es realitza la primera auditoria interna integrada dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals de tota l’organització.
 
Al setembre de 2010 es certifica el darrer dels sistemes i així obtenim la certificació de tot el Sistema Integrat de Gestió del Grup Aigües de Reus.
 
La política del Sistema Integrat de Gestió de l’organització es:
 

"GESTIONAR EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA A LA CIUTAT DE REUS DE MANERA QUE APORTEM LA MAJOR SATISFACCIÓ DELS ABONATS, MITJANÇANT L'OFERTA D'UN CONJUNT DE PRODUCTES I SERVEIS QUE GENERIN VALOR AFEGIT I PERMETIN ASSOLIR LES EXPECTATIVES DELS NOSTRES USUARIS.

ESTEM COMPROMESOS AMB LA MILLORA CONTINUADA I TENIM CURA DE LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT, DE PROPORCIONAR LLOCS DE TREBALL SEGURS I SALUDABLES PER A LA PREVENCIÓ DE LESIONS I DETERIORAMENT DE LA SALUT DELS TREBALLADORS, DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS, AMB TRANSPARÈNCIA I ACCESSIBILITAT A LES DIFERENTS PARTS INTERESSADES, AMB LA CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS"

 
Aquesta es desenvolupa en base a vuit línies mestres:
  1. Orientar el sistema a satisfer l'abonat i la societat en general.
  2. Establir i revisar els procesos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats i accions de millora.
  3. Establir uns objectius periòdics alineats amb la política de qualitat i amb el clar propòsit de millorar els procesos de la nostra organització. 
  4. Complir exhaustivament amb els requisits contractuals i legals, així com amb els compromisos normatius voluntàriament adquirits (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001 i ISO 45001). 
  5. Avaluar els riscos i oportunitats dels diferents procesos amb la finalitat d'establir els plans d'acció que siguin necessaris.
  6. Optimitzar el cicle de vida dels productes i serveis i el consum de recursos per prevenir i eliminar els aspectos negatius i millorar els impactes positius sobre el medi. 
  7. Realitzar el treball en condicions de seguretat i salubritat adequades, eliminant els perills i reduint riscos. 
  8. Gestionar el coneixement dins l'organització i la motivació de l'equip humà que l'integra, fomentant accions que millorin les seves capacitats, habilitats i aptituds.
Al desembre de 2009 s'implanta el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 17025 per l'Acreditació del Laboratori d'anàlisi d'aigües. L’acreditació és un reconeixement formal de la competència del laboratori i, com a tal, dóna l’oportunitat als clients d’accedir a serveis de calibració i assaigs confiables. A diferència del sistema de gestió de qualitat ISO 9001, fa més èmfasi en els temes de competència tècnica de les operacions d’un laboratori.
Back To Top