Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
20 d'octubre, 2021
L'aigua a Reus

L'aigua a Reus

El Camp de Tarragona és un territori pobre en recursos hídrics. La manca d’aigua ha estat un problema històric i s’han hagut de portar a terme costoses infraestructures per cobrir la creixent demanda i no aturar el desenvolupament de les poblacions.

Panta Riu de Canyes

Reus neix el segle XII prop d’un brollador, l’anomenada Font de la Vila o la Font Vella. A mesura que la vila creix ha de buscar altres punts d’abastament i es construeix una primera canalització d’aigua: el rec d’Almoster. L’aigua arribava a la bassa del Padró – on avui es troba la plaça de Marià Fortuny - des d’on es repartia per tota la vila mitjançant una xarxa de recs que subministrava les fonts, els abeuradors, els rentadors i més de 500 horts.

Al segle XVIII Reus és la segona ciutat de Catalunya. L’explotació d’aigües subterrànies facilita l’expansió de la indústria d’aiguardent i d’altres activitats econòmiques. La ciutat s’embelleix amb noves fonts i es milloren els serveis.

A finals del segle XIX els particulars comencen a demanar l’accés directe de l’aigua des de les seves cases i s’instal·len els primers comptadors. També es millora la higiene pública. Cada cop l’aigua subterrània és més escassa. Es busquen solucions per poder obtenir-ne i es proposen nombroses idees. Algunes d’elles són fruit de l’oportunisme tot aprofitant la desesperada situació en què es trobava la ciutat, d’altres més assenyades, proposen la construcció d’embassaments i, fins i tot, contemplen ja la possibilitat de portar l’aigua de l’Ebre.

Finalment, el 1904, es comença la construcció del Pantà de Riudecanyes. A la ciutat es milloren les canalitzacions, les instal·lacions i la qualitat de l’aigua. Es construeixen grans dipòsits davant de l’Institut Pere Mata i, el 1936, l’estació depuradora d’aigües residuals del Molinet. Reus esdevé pionera en el reciclatge d’aigües.

Back To Top