Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
27 de maig, 2024
L'aigua a Reus  >  Captacions d'aigua

Captacions d'aigua

CONSUM AIGUA CIUTAT DE REUS 2024 (m3):  -informació actualitzada trimestralment-

MES

EBRE

PANTÀ

MINATS I POUS

SUMA

GENER

566.609

0

30.280

596.889

FEBRER

520.725

0

26.166

546.891

MARÇ

538.555

0

29.793

568.348

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE


SUMA

1.625.889

0

86.239

1.712.128

PERCENTATGE

95,0%

0,0%

5,0%

MITJANA HISTÒRICA 50-60% 30-35% 10-15%  

 


CONSUM AIGUA CIUTAT DE REUS 2023 (m3):  -informació actualitzada trimestralment-


MES

EBRE

PANTA

MINATS I POUS

SUMA

GENER

476.933

96.355

38.401

611.689

FEBRER

423.847

60.369

63.312

547.528

MARÇ

554.684

2.821

58.619

616.124

ABRIL

539.754

0

50.400

590.154

MAIG

592.836

0

43.004

635.840

JUNY

584.190

0

38.618

622.808

JULIOL

608.485

0

35.791

644.276

AGOST

582.254

0

37.589

619.843

SETEMBRE

591.788

0

29.283

621.071

OCTUBRE

576.044

0

33.421

609.465

NOVEMBRE

573.413

0

29.747

603.160

DESEMBRE

579.170

0

29.269

608.439

TOTAL

6.683.398

159.545

487.454

7.330.397

PERCENTATGE

91,2%

2,2%

6,6%

         
MITJANA HISTÒRICA        55-60%  30-35%  10-15%  CONSUM AIGUA CIUTAT DE REUS 2022 (m3):

MES

EBRE

PANTA

MINATS I POUS

SUMA

GENER

353.035

212.563

18.399

583.997

FEBRER

395.647

104.996

36.084

536.727

MARÇ

471.547

63.951

56.872

592.370

ABRIL

434.539

73.760

59.503

567.802

MAIG

481.502

76.991

48.923

607.416

JUNY

557.120

34.412

39.556

631.088

JULIOL

637.723

0

33.801

671.524

AGOST

611.303

3.698

35.578

650.579

SETEMBRE

473.523

71.710

69.471

614.704

OCTUBRE

468.290

77.850

51.206

597.346

NOVEMBRE

446.443

86.055

52.995

585.493

DESEMBRE

473.727

77.808

44.377

595.912

TOTAL

5.804.399

883.794

546.765

7.234.958

PERCENTATGE

80%

12%

8%

 

CONSUM AIGUA CIUTAT DE REUS 2021 (m3):

MES

EBRE

PANTA

MINATS I POUS

SUMA

GENER

390.737

61.110

119.288

571.135

FEBRER

310.300

55.737

151.894

517.931

MARÇ

335.764

179.898

79.470

595.132

ABRIL

335.854

230.458

18.549

584.861

MAIG

372.926

227.753

22.959

623.638

JUNY

333.414

263.589

21.141

618.144

JULIOL

380.227

232.650

19.902

632.779

AGOST

357.725

239.812

22.983

620.520

SETEMBRE

334.073

235.531

25.515

595.119

OCTUBRE

366.751

211.943

24.479

603.173

NOVEMBRE

306.177

263.062

18.375

587.614

DESEMBRE

363.824

211.697

15.797

591.318

TOTAL

4.187.772

2.413.240

540.352

7.141.364

PERCENTATGE

59%

34%

7%


CONSUM AIGUA CIUTAT DE REUS 2020 (m3):

MES

EBRE

PANTA

MINATS I POUS

SUMA

GENER

299.709

99.118

170.978

569.805

FEBRER

266.004

12.603

273.010

551.617

MARÇ

325.521

37.406

220.601

583.528

ABRIL

295.588

1.143

242.645

539.376

MAIG

319.629

652

251.828

572.109

JUNY

320.217

73.933

176.575

570.725

JULIOL

372.785

230.392

55.603

658.780

AGOST

321.842

298.137

34.421

654.400

SETEMBRE

326.619

235.655

65.757

628.031

OCTUBRE

320.473

195.244

107.805

623.522

NOVEMBRE

325.855

126.737

129.772

582.364

DESEMBRE

319.739

205.506

85.879

611.124

TOTAL

3.813.981

1.516.526

1.814.874

7.145.381

PERCENTATGE

53%

21%

25%