Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
21 d'abril, 2024
L'aigua a Reus  >  Qualitat de l'aigua

Qualitat de l'aigua

Es calcula que l’univers posseeix 50.000 milions de galàxies i que cada galàxia té prop de 100.000 milions d’estrelles. Existeixen també milions de planetes, n’hi ha vuit que es troben dins del nostre sistema solar i n’hi ha un que té alguna cosa que el fa significativament diferent: l’aigua. L’aigua cobreix les tres quartes parts de la Terra formant els oceans i essent el principal responsable de modelar el paisatge que ens envolta. L’aigua continental es troba als casquets polars, als rius, als llacs i sota terra. La resta d’aigua terrestre es troba a l’atmosfera en forma de núvols.

EspaiAigua
L’aigua és una de les substàncies químiques més simples però amb un poder immens: el poder de la vida. L’aigua és l’única substància mineral que es troba a la natura en els tres estats possibles: sòlid, líquid i gas. Els canvis de temperatura de l’escorça terrestre fan passar l’aigua d’un estat a l’altre constantment, sobretot de líquid a gas, fet que li dóna una gran mobilitat i condiciona el clima tant per la seva presència com per la seva absència. La configuració de les seves molècules —senzilles però extraordinàries— fa que cadascuna d’elles actuï com un petit iman que en estat líquid té la capacitat de dissoldre, amb més o menys intensitat, la resta de substàncies de l’univers, fet que facilita les reaccions químiques, intervé en la diversitat de substàncies i també en la seva mobilitat. 
 

Els éssers vius som un complicat conjunt de reaccions químiques controlades per un sofisticat codi que s’ha anat perfeccionant al llarg de milers de milions d’anys d’evolució. Sense aigua la vida a la terra no hagués estat possible, almenys tal com avui la coneixem.  La majoria d’éssers la necessitem de manera continuada i sols som capaços d’utilitzar-la en unes condicions molt determinades i restrictives. 

En el seu estat natural només podem aprofitar un 3% del total de l’aigua que es troba en el nostre planeta, és l’anomenada “aigua dolça”. Però d’aquesta, el 69% es troba als glacials i neus permanents, un 30,6% és aigua subterrània, un 0,1% és a l’atmosfera en estat de vapor d’aigua i només el 0,3% que queda està a disposició dels éssers vius terrestres, mal distribuïda en el territori i també en el temps.

La humanitat històricament ha lluitat per controlar la distribució de l’aigua i també ha contribuït a la seva degradació: la natura per si sola no té capacitat per regenerar la contaminació que l’activitat humana produeix. Per això, si no actuem, l’aigua disponible serà cada cop més escassa i posarem en perill el seu delicat equilibri. Per aquest motiu i malgrat l’abundància, ens adonem que l’aigua és un bé limitat i vulnerable que s’ha de gestionar de manera responsable. Si no actuem amb sensatesa destruirem el pacte entre la natura i l’home i posem en perill la pròpia existència.

 
 Joaquín Calvo Fandos
Director Àrea de Qualitat i Desenvolupament
Aigües de Reus

 

ANÀLISIS QUALITAT AIGUA

Informes analítics de control (ACN), complets (ACP) i radioactivitat. La caracterització de les aigües és pot consultar en l'apartat de resum trimestral. També es pot consultar en: https://sinacv2-cc.sanidad.gob.es/

ANY 2024

ACN Gener

ACN Febrer

ACN Març

ACN Abril

ACP 1r Trimestre

Control Radioactivitat


ANY 2023

ACN Gener

ACN Febrer

ACN Març

ACN Abril

ACN Maig

ACN Juny

ACN Juliol

ACN Agost

ACN Setembre

ACN Octubre

ACN Novembre

ACN Desembre

ACP 1r Trim

ACP 2n Trimestre

ACP 3r Trimestre

ACP 4r Trimestre

Control Radioactivitat

 

ANY 2022

ACN_Gener

ACN_Febrer

ACN_Març

ACN_Abril

ACN_Maig

ACN_Juny

ACN Juliol

ACN Agost

ACN Setembre

ACN Octubre

ACN Novembre

ACN Desembre

ACP_1r Trimestre

ACP_2n Trimestre

ACP_3r Trimestre

ACP_4t Trimestre

Control_Radioactivitat

 

ANY 2021

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

ANY 2020

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

ANY 2019

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

ANY 2018

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

ANY 2017

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

ANY 2016

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

 

RESUM TRIMESTRAL

Mitjana trimestral dels principals paràmetres analítics analitzats referents a la xarxa de distribució de l'aigua de consum. Els resultats es publicaran durant el mes posterior de l'acabament del trimestre.

 

ANY 2023

1R TRIMESTRE

2N TRIMESTRE

3R TRIMESTRE

4R TRIMESTRE

 

ANY 2022

1R TRIMESTRE

2N TRIMESTRE

3R TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

 ANY 2021

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

 

ANY 2020

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

ANY 2019

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

ANY 2018

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

ANY 2017

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

 

ANY 2016

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

4t TRIMESTRE