Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
01 de desembre, 2020
Notícies

Categories

Notícies

01 gener 2016

Aigües de Reus concedeix 2.309 ajuts socials a les famílies en el rebut de l’aigua

Aigües de Reus ha concedit aquest 2015 (amb data 30 de novembre) fins a 2.309 ajuts socials a famílies de la ciutat en la factura del servei d’aigua. La xifra inclou les 391 famílies que es beneficien d’ajuts solidaris –en forma de bonificacions excepcionals a la factura– que Aigües de Reus aplica a aquells clients que travessen dificultats econòmiques i tenen problemes a l’hora de fer front al pagament del servei. Més enllà d’aquests ajuts d’urgència, els 2.309 ajuts concedits comptabilitzen també les rebaixes en la tarifa per a les famílies nombrosa, tots aquells que perceben la pensió mínima o els clients que gaudeixen ampliacions en el seu tram de consum, entre d’altres. El Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals (celebrat el passat 14 de desembre) ha validat la continuïtat dels mateixos mecanismes d’ajuda per al 2016.

Pel que fa a l’Ajut Solidari, els 391 casos d’aquest 2015 són una xifra molt elevada si es compara, per exemple, amb els 129 beneficiaris de l’any 2013. Tot i això, cal tenir en compte que el municipi, a través d’Aigües de Reus, ja va ampliar, en començar el 2015, la cobertura econòmica d’aquesta partida i, alhora, va posar en marxa novetats, acordades amb Serveis Socials de l’Ajuntament, per perfeccionar els mecanismes de concessió d’aquestes bonificacions. D’aquesta manera, i com a novetat absoluta en relació a anys anteriors, es va introduir una nova bonificació que, enlloc de pal•liar tan sols els impagaments un cop ja acumulats, preveu la possibilitat d’aplicar bonificacions de caràcter preventiu en les pròximes factures que rep el beneficiari.

Les dades relatives a aquest 2015 també serveixen per constatar que l’import que ha estat bonificat al llarg de l’any ha ascendit a 90.859 €, que corresponen a les factures de les 391 famílies esmentades. En paral•lel, també s’han concedit 137 fraccionaments i 16 ajornaments de factures pendents, atenent les sol•licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

Aquest Ajut solidari de caràcter excepcional actualment vigent, però, res té a veure amb altres bonificacions de caràcter social, que ja s’apliquen des de fa anys (fins i tot abans de la recessió econòmica), com són la bonificació de la factura per a famílies nombroses i la tarifa social, destinada a famílies que tinguin tots el membres a l’atur o a aquelles persones majors de 60 anys que percebin la pensió mínima. Tan sols en el cas de les famílies nombroses, les que se’n van beneficiar al llarg de 2014 van ser un total de 1.237. Aquest Ajut Solidari del tot excepcional tampoc comptabilitza els clients que compten amb ampliació dels trams de consum corresponents a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), una mesura que ja estava en vigor molt abans de la crisi que es va iniciar el 2008.

Pel que fa a l’Ajut solidari, es constata ara mateix que les raons que el van motivar són plenament vigents, atès que encara són nombroses les famílies que, en no poder assumir els rebuts d’aigua, es veuen abocades a fer front als recàrrecs que van associats a l’ impagament, un fet que només provoca més dificultats per reconduir la seva delicada situació econòmica.

Relacionats

Back To Top