Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
de maig 27, 2019
Notícies
Categories
Notícies
28 març 2018

ELS REUSENCS VALOREN POSITIVAMENT EL SERVEI D’AIGÜES DE REUS UN ANY MÉS

Un 91,3% dels usuaris domèstics d’Aigües de Reus considera “satisfactori” o “molt satisfactori” el servei rebut al llarg de 2017. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l’enquesta que la divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals porta a terme anualment entre els clients per valorar la seva satisfacció pel que fa al servei d’aigua. L’enquesta també confirma tendències detectades els últims anys, com la bona valoració de la claredat en la factura i l’encara baix percentatge de ciutadans que utilitzen habitualment l’aigua de la xarxa per beure.

El principal objectiu de l’enquesta és el de determinar la satisfacció general dels reusencs vers el servei, amb la intenció de tenir en compte les opinions de cara a implementar millores. Així, a la resposta “Quin és el seu grau de satisfacció general?”, un 75’3% dels usuaris afirma que es “satisfactori” i un 16% que és “molt satisfactori”. Aquestes dades encaixen plenament amb els resultats obtinguts els dos anys anteriors, i fins i tot els milloren, tenint en compte que en l’enquesta de 2016 van ser un 85,67% els que consideraven el servei “satisfactori” o “molt satisfactori”.

La satisfacció general dels usuaris també es fa evident en relació a altres paràmetres estudiats. Un 90,3% dels usuaris afirma que “la factura és clara i entenedora” (un percentatge que creix any rera any), mentre que un 76% considera que la relació qualitat preu del servei és adequada.

El regidor de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, veu molt positiu “el fet que creixi any rera any el coneixement que els reusencs tenen de qui presta el servei de l’aigua a la ciutat i que siguin cada cop més conscients que es tracta d’una empresa pública i municipal qui hi ha al darrera”. La bona valoració del servei per part dels ciutadans també es deixa notar en la falta d’interrupcions del servei. Així, un 87% dels usuaris no va registrar cap interrupció del subministrament al llarg de l’any 2017, i entre els que sí van patir alguna incidència, un 52% recorda que va ser informat prèviament per part de l’empresa, mitjançant senyalització, cartells o mitjans de comunicació. D’aquí que l’atenció al client sigui un dels aspectes d’Aigües de Reus força ben valorat, amb un 76,7% que manifesta estar “d’acord” amb la manera com se’l va atendre.

Aigua de gran qualitat Una de les tendències que l’enquesta confirma –de la mateixa manera que els anys anteriors– és l’encara baix percentatge de reusencs que utilitzen l’aigua de la xarxa per beure. Són un 21% aquells que diuen fer-ho habitualment, ja sigui tractada o sense fer-hi cap tractament domèstic. D’aquí que des d’Aigües de Reus, un cop més, s’insisteixi a animar tots els ciutadans a utilitzar l’aigua de la xarxa per beure després que, els últims anys, s’hagin implantat moderns processos de tractament i millora que doten l’aigua de major qualitat, especialment pel que fa a les seves característiques organolèptiques, és a dir, gust, olor i color.

Pel que fa a altres consideracions de caràcter general, els usuaris (igual que en anys anteriors) segueixen mostrant un important desconeixement sobre el consum d’aigua. Per exemple, un 94% confessa no saber, ni de manera aproximada, la quantitat d’aigua de xarxa que consumeix al seu domicili. En canvi, un 75% sí que afirma saber “el cost aproximat” de la seva factura, i un 94% és plenament conscient de la periodicitat amb la qual rep la factura.

Des que Aigües de Reus du a terme aquesta enquesta de satisfacció entre els seus abonats, sempre es mira de tenir en compte aquelles opinions de clients que poden contribuir al perfeccionament del servei. És per això que, per exemple, atesa la sensibilitat ciutadana, al llarg dels últims anys, s’ha treballat en la millora de la qualitat organolèptica de l’aigua. Per la mateixa raó, en aquests moments, es mira de reforçar l’atenció als usuaris, com ho demostra la potenciació dels serveis de l’oficina virtual i l’emissió de la factura electrònica, entre d’altres mesures.

Relacionats

No hi ha notícies