Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
23 de gener, 2020
Notícies
Categories
Notícies
18 juny 2018

AIGÜES DE REUS RECUPERA L’ANTIGA BASSA DEL MAS IGLESIAS PER REAPROFITAR L’AIGUA I CONSTRUIR UN NOU ESCENARI A L’AIRE LLIURE

Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals SA, iniciarà aquesta setmana el projecte de regeneració i aprofitament de l’aigua al Mas Iglesias. L’obra consistirà en l’arranjament de l’antiga bassa del mas i la instal·lació de canonades, amb l’objectiu d’assolir un millor aprofitament del recursos hídrics propis i la utilització d’aigua de kilòmetre zero. Alhora, l’actuació servirà per adequar l’entorn del Mas Iglesias —seu del Centre de la Imatge de Reus (CIMIR)— de cara a potenciar la seva utilitat pública.

L’actuació, amb un pressupost de 39.500 euros, s’emmarca també en la política de recuperació i conservació del patrimoni històric de la ciutat. Als jardins d’aquesta casa senyorial del darrer terç del segle XIX, s’hi conserva l’estructura de antiga bassa, i se sabia de l’existència d’un pou que abastia la casa i la finca agrícola adjacent.

En consonància amb la política d’aprofitament dels recursos hídrics propis, Aigües de Reus va plantejar un projecte inicial per recuperar el pou i la bassa, amb l’objectiu de destinar les aigües recuperades al regadiu i el manteniment de l’espai i la zona verda del mas.

Finalment, el projecte inicial d’Aigües de Reus s’ha ampliat, amb l’objectiu d’aprofitar els treballs per condicionar el parc exterior del mas, amb vistes a potenciar la seva utilitat pública, com espai destinat a la celebració d’actes a l’aire lliure. Així, l’adequació de la bassa també preveu la conversió d’una part d’aquesta en sala de màquines, amb la qual cosa s’aprofitarà l’estructura per instal·lar-hi un escenari que ha de servir per fer esdeveniments en el parc.

Des de fa anys, Aigües de Reus ja treballa en la línia de regenerar les mines i aqüífers del terme municipal per potenciar el consum d’aigua de proximitat. Sovint, la qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers tan sols permet destinar-la a alguns usos molt concrets, com poden ser la neteja viària o el reg de jardins i horts urbans

Les obres que ara s’engeguen consistiran en la recuperació de l’antic pou, la instal·lació de canonades i l’adequació de la bassa, per tal de convertint-la en un dipòsit per fer possible el regadiu de manera eficient. Els treballs d’adequació de la bassa i recuperació del pou es preveu que estiguin enllestits durant el mes d’agost.

Carles Pellicer, alcalde de Reus, afirma que "l’entorn del Mas Iglesias té grans possibilitats com a espai destinat a acollir actes, espectacles i concerts a l’aire lliure, i que per fer-ho possible ens cal una mínima inversió", afirma l’alcalde de Reus, Carles Pellicer.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afegeix que "aquest projecte és una bona mostra de com hi ha intervencions municipals que és possible tirar endavant des d’una perspectiva integral: la recuperació patrimonial i històrica, l’adequació de l’espai públic i un millor aprofitament dels recursos propis: l’aigua, en aquest cas".

Relacionats

No hi ha notícies