Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
01 de desembre, 2020
Notícies

Categories

Notícies

06 agost 2015

Aigües de Reus adjudica el nou contracte de neteja i manteniment per 2 MEUR

L'empresa municipal Aigües de Reus va adjudicar en la darrera reunió del consell d'administració el contracte del servei de neteja, conservació i manteniment de la xarxa de sanejament de Reus a l'empresa URE Aquambiente Servicios, la més ben puntuada en el procés de licitació. L'import previst del contracte és d'1.909.202,84 euros + IVA per un període de 4 anys de contracte més 2 possibles anys de pròrroga.

A més, en la mateixa reunió també va aprovar la creació d'una borsa de contractistes homologats per a la realització d'obres a les xarxes d'abastament i sanejament de Reus. D'aquesta manera,es podrà disposar d'un grup d'empreses homologades amb capacitat i solvència tècnica per realitzar obres a les xarxes i escomeses, de manera que estiguin en condicions de treballar amb els estàndards que marca l'empresa municipal de gestió d'aigües. Aquest nou acord té una durada de tres anys i un pressupost de licitació de 2.869.934 euros + IVA.

Finalment, el consell d'administració va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir la licitació del contracte de conservació, manteniment i reparació d'avaries a les xarxes d'aigua i clavegueram de Reus. Aquest, té un pressupost total estimat d'un contracte de 3.226.045,12 euros + IVA, amb un import previst per a 4 anys de contracte més els 2 possibles anys de pròrroga.

Adjunts

  1. 5082015_1.pdf 07/01/2016 5:14:07

Relacionats

Back To Top