Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
31 de maig, 2020
Notícies
Categories
Notícies
25 març 2019

AIGÜES DE REUS POTENCIA L'ÚS PÚBLIC DE L'AIGUA QUE NO POT DESTINAR-SE A ÚS DE BOCA

Aigües de Reus du a terme diversos treballs que tenen com a objectiu un millor aprofitament tant de recursos hídrics propis com la destinació d’aigua “no potable” a determinats usos, com ara el regadiu d’horts urbans o d’algunes zones de la ciutat. Tot i això, ja fa anys que Reus destina aigua “no potable” a algunes finalitats molt específiques (i amb plenes garanties sanitàries), com és el cas de la neteja de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no pot destinar-se a ús de boca per la seva baixa qualitat.

 

Aprofitament de l’aigua no potable

El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, afirma que “a Reus sempre hem estat responsables amb l’ús de l’aigua perquè som plenament conscients que per a nosaltres és un recurs escàs que ens cal cuidar, i és per això que no podem baixar la guàrdia i ens cal seguir treballant en la recuperació de recursos hídrics”. En aquest mateix sentit, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, posa com a exemple “la reutilització d’aigua no potable, que ja és una realitat en diverses zones de la ciutat i de la qual la ciutadania ja se’n beneficia”.

 

Els pous de l’Agro Reus

Aquest és el cas, per exemple, del polígon Agro Reus, on existeix una xarxa de distribució paral·lela a la d’abastament, que s’abasteix d’aigua no potable procedent dels pous anomenats City, Roquís i Agro Reus, amb una important presència de nitrats i que, per tant, no pot subministrar-se per a ús de boca. D’una banda, aquesta aigua es destina a la càrrega dels vehicles dedicats a la neteja viària, cosa que permet la neteja integral de tota la via pública de la ciutat. En aquest polígon, també hi existeixen punts de càrrega a les dependències d’Aigües de Reus, amb la qual cosa és possible la càrrega dels camions de la neteja del clavegueram o l’ompliment de piscines privades, entre d’altres finalitats. Aquesta aigua també es destina al regadiu dels horts urbans que hi ha en el barri Sol i vista.

 

Reutilització de l’aigua al Tecnoparc

Una altra zona que es beneficia de la utilització d’aigua “no potable” és el polígon Tecnoparc, on una xarxa separada permet el regadiu de tota l’àrea, així com disposar d’una presa per als vehicles de la neteja. Aquesta xarxa s’abasteix d’aigua no potable procedent de la recuperació d’un minat (del Gilet), alhora que també existeix la possibilitat de connexió amb l’aigua del Molinet (aigua reciclada provinent de l’Estació Depuradora de Reus), que es pot utilitzar per a reg després d’un tractament previ, que pot efectuar-se a les pròpies instal·lacions del Tecnoparc.

 

Els regants del Molinet

La reutilització d’aigua no potable també beneficia la comunitat de regants del Molinet, que rep aigua tractada a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) per als seus usos agrícoles i de reg. Aquesta és una experiència pionera a Catalunya i l’Estat pel que fa l’aprofitament de l’aigua residual per a usos agrícoles, i que històricament ha situat Reus com una ciutat capdavantera.

 

Pioners: primera depuradora de l’Estat

De fet, Reus va tenir l’honor de construir la primera depuradora d’aigües residuals de l’Estat, que ja als anys trenta del segle XX destinava a usos alternatius l’aigua depurada. L’agricultura no és l’única destinació que es dóna a les aigües procedents de depuració de la ciutat, degudament reciclades, sinó que també s’utilitzen, per exemple, en el reg de zones enjardinades d’urbanitzacions pròximes de la ciutat.

 

Aigua reciclada per al club de golf

La depuradora també permet destinar aigua reciclada a les instal·lacions del Club de golf Aigües Verds. L’aigua de la depuradora, com és lògic, també es destina a la pròpia EDAR, amb la qual cosa serveix per a la refrigeració de màquines, neteja i reg de jardins. “Tot plegat, a banda d’un benefici medi ambiental, representa un important estalvi econòmic, en plena consonància amb els principis de l’economia circular”, afirma Daniel Rubio.

 

Recuperació i manteniment de minats

D’altra banda, Aigües de Reus ja té sobre la taula un projecte que ha de permetre la recuperació i un millor manteniment de mines i aqüífers del terme municipal per tal de potenciar el consum d’aigua “de proximitat”. Sovint, la baixa qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers tan sols permet destinar-la a algun usos molt concrets, com poden ser la neteja viària o el reg de jardins i horts urbans. Avui dia, Aigües de Reus ja aprofita l’aigua dels minats de Monterols i Hidrofòrica per a ús de boca, i la prioritat més immediata és la millora d’aquestes captacions que ja es duen a terme actualment. En una segona fase, a més llarg termini, l’objectiu també passa per la possibilitat de recuperar les mines d’Almoster i del barri Fortuny, actualment inutilitzades, i destinar-ne els seus recursos a usos que no precisen d’aigua potable.

 

Inversió prevista als pous de Bellisens

L’objectiu d’Aigües de Reus és, per tant, seguir aprofundint en aquesta política d’usos de l’aigua reciclada que, lògicament, permet alliberar aigua potable de la xarxa principal i de les fonts d’abastament. En aquest sentit, està previst que al llarg de 2019 es dugui a terme una important inversió de millora de la qualitat de l’aigua que s’obté en els pous de l’àrea de Bellisens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca, després de la instal·lació d’un sistema de tractament per a la reducció de nitrats.                    

 

 

 

Relacionats

No hi ha notícies