Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
07 de desembre, 2019
Notícies
Categories
Notícies
AIGÜES DE REUS ES PROPOSA INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTS QUE REP LA FACTURA ELECTRÒNICA
19 novembre 2019

AIGÜES DE REUS ES PROPOSA INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTS QUE REP LA FACTURA ELECTRÒNICA

Aigües de Reus s’ha proposat incrementar el número de clients que reben i consulten la seva factura de manera electrònica, que actualment no arriba al 10% dels 50 mil abonats que l’empresa té a Reus. La iniciativa mira de facilitar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics alhora que pot significar una important mesura d’estalvi (tant en paper com en repartiment), valorada en 0,18 cèntims per cada factura emesa.

 

Des de l’oficina virtual

Aigües de Reus ja ofereix des de fa uns anys la possibilitat de consultar la factura en format electrònic i deixar-la de rebre en paper. La consulta i descàrrega del document, si cal, es pot fer mitjançant l’oficina virtual en el web www.aiguesdereus.cat.

 

La factura electrònica és un document tributari generat per medis informàtics i en format electrònic que alhora que reemplaça el document físic en paper, en conserva plenament el seu valor legal.

 

“Hauríem d’aconseguir que el percentatge de reusencs i reusenques que opten per la factura electrònica i renuncien al paper hauria de ser més elevat, tenint en compte que Reus és una ciutat amb un important consciència ambiental, com ho demostra el fet que el consum d’aigua estigui en consonància amb els estàndards de consum responsable que recomana l’Organització Mundial de la Salut”, explica la regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó.

 

Confidencialitat, fiabilitat i seguretat

Un cop dins de l’oficina virtual, la factura electrònica és idèntica a la que tothom rep als seus respectius domicilis, i garanteix la confidencialitat, fiabilitat i seguretat de totes les dades que hi figuren.

 

Els abonats d’Aigües de Reus que vulguin accedir a la factura electrònica i al seu historial de facturació, simplement han de donar-se d’alta a l’oficina virtual d’Aigües de Reus. Aquells que no ho facin, seguiran rebent l’habitual factura en paper als seus domicilis, comerços o empreses.

Informació, atenció i transparència

La mesura està en la línia d’altres engegades els últims anys, en consonància amb el marc legal europeu i espanyol, que reclama a les administracions mesures d’impuls de la societat de la informació, amb la consegüent  obligació de disposar de medis d’interlocució telemàtica per a la prestació dels seus serveis.

 

En aquest sentit, Aigües de Reus ja disposa d’oficina virtual des de l’any 2006 i ha anat implantant altres mesures per satisfer aquest dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques mitjançant medis electrònics.

 

“La satisfacció dels reusencs, pel que fa al servei de l’aigua, no depèn tan sols del bon subministrament i abastament, sinó també de la qualitat en l’atenció i informació als abonats”, afirma l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. 

 

Informació de consum en temps real

És en aquesta línia que Aigües de Reus ja ha instal·lat més de 19.500 comptadors electrònics en domicilis de diversos barris de la ciutat. Aquests nous comptadors substitueixen els actuals  permeten la telelectura, un sistema revolucionari que permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum d’aigua, així com configurar alarmes que avisin (via sms o correu electrònic) en cas que se superi un consum determinat o es detecti, fins i tot, una possible fuita.

 

Un cop el sistema ja està plenament operatiu, el control del consum per part dels clients entra en una nova dimensió, ja que tot usuari disposa d’accés a una plataforma online (l’Oficina virtual d’Aigües de Reus) on pot accedir al seu perfil de consum i saber quin és el seu consum de cada mes, de cada setmana, de cada dia i, fins i tot, de cada hora.

 

Alarmes personalitzades

La telemesura també permet activar un conjunt d’alarmes per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim configurable, si hi ha un consum continu resultat d’una fuita o si es registra un consum del tot inesperat (després d’haver predefinit els dies i hores en els quals l’usuari espera que no hi hagi cap consum). En conseqüència, l’abonat disposa de noves eines per optimitzar el seu consum d’aigua i poder gestionar-lo i adoptar-ne mesures correctives, si cal. El sistema avisa l’usuari quan sorgeixen incidències i l’avisa via sms o correu electrònic.

 

El fet de poder gestionar les dades de tots els consumidors de manera automàtica i centralitzada també comporta l’eliminació de les lectures dels comptadors per part dels agents, amb la qual cosa s’eviten possibles errors de lectura o de transcripció dels números.

Relacionats

No hi ha notícies