Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
01 de desembre, 2020
Notícies

Categories

Notícies

05 desembre 2019

DIA A DIA CONTRA LES PLAGUES

Aigües de Reus ha intensificat els darrers anys les accions que es duen a terme per al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc.) i rosegadors a la ciutat. El servei està dissenyat de manera que es fa coordinadament amb les tasques de manteniment que Aigües de Reus ja du a terme de manera permanent a la xarxa de sanejament. La inversió específica en la lluita contra les plagues supera els 70 mil euros anuals.

 

La planificació que s’aplica de forma permanent té en compte diversos aspectes. En primer lloc, els cicles vitals i de reproducció de rosegadors i insectes, amb la qual cosa es preveu una intensificació dels tractaments durant els mesos d’estiu. En segon lloc, també es valora el nivell d’incidència de les plagues en els diversos barris de Reus. En aquest sentit, tant pel que fa a rosegadors com a insectes, el mapa de la ciutat queda dividit en zones segons quina hagi estat la intensitat de les afectacions al llarg dels darrers anys. Segons el nivell d’incidència en la presència de plagues (que oscil·la entre “baix” i “extrem”), s’actua  amb major o menor intensitat en cadascuna de les àrees. Així, per exemple, en el cas dels insectes, es realitzen dotze tractaments anuals a les zones de nivell “extrem”, mentre que tan sols se’n contemplen quatre en les zones de nivell “baix”.

 

En tots els casos, els treballs per al control de plagues són duts a terme per personal qualificat, que extrema les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com entre la ciutadania. En aquest sentit, sempre s’intenta minimitzar al màxim l’ús de productes químics.

 

Aquesta intensificació dels controls dels darrers anys ha permès mantenir les poblacions de rosegadors estables a la ciutat, sense que s’hagin registrat augments significatius. Anualment, la ciutat registra una mitjana de 280 avisos ciutadans per insectes, paneroles i rosegadors, tot i que els tècnics desplaçats al lloc dels fets no sempre hi detecten la presència de plagues. Malgrat això, Aigües de Reus vol precisar que la desaparició absoluta dels rosegadors o dels insectes és una quimera, i que l’administració tan sols pot garantir un control de la seva població.

 

La lluita contra les plagues és una constant en els serveis de sanejament de totes les ciutats del món. El clavegueram és un univers ocult sota terra, per on discorre l’aigua bruta, que lògicament convida els insectes a fer-hi vida. A més, factors externs com les vibracions d’obres al carrer, les cases buides de fa anys o el moviment en solars desocupats poden generar comportament dels rosegadors puntuals i del tot imprevistos.

 

Cal tenir en compte que tan sols a Reus, la xarxa de sanejament la integren més de 300 kilòmetres de clavegueres, 6.632 pous de registre i 8.771 embornals. Una extensa xarxa que requereix, anualment, una despesa de manteniment de gairebé 300 mil euros (al marge de les noves inversions en sanejament i sense comptar l’explotació de la depuradora, les estacions de bombament i els dipòsits). De fet, anualment, Aigües de Reus realitza la inspecció i neteja de mes de 100.000 metres lineals de la xarxa de clavegueram.

 

“Aquesta és una feina imprescindible per a la ciutat, que cada cop requereix de major intervenció tecnològica i que és molt desconeguda perquè no és visible a simple vista”, afirma la regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó. En aquesta mateixa línia, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, opina que “des de l’Ajuntament vetllem cada dia per als serveis que són fonamentals i del tot quotidians per a la ciutadania, encara que sovint, com que no es veuen, hi hagi que pugui pensar que hi ha problemes que no s’aborden”.

 

Relacionats

No hi ha notícies
Back To Top