Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
05 d'abril, 2020
Notícies
Categories
Notícies
02 març 2020

AIGÜES DE REUS DU A TERME DIVERSOS TREBALLS PER PERFECCIONAR EL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Aigües de Reus du a terme actualment diverses intervencions que tenen com a objectiu el perfeccionament del procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un important esforç inversor per a la millora del sistema de sanejament de la ciutat que s’ha fet els darrers anys. Aquestes i altres intervencions compten amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament a tots els municipis de Catalunya.

 

Són diversos els treballs que ara mateix s’executen a l’EDAR. D’una banda, pel que fa a la millora del procés biològic, es du a terme un estudi que ha de determinar com combatre la presència d’escumes que dificulten la decantació i tractament de les aigües. Tot plegat implica l’anàlisi del reactor biològic i, fins i tot, la utilització d’un dron per a la presa de mostres en determinats punts de difícil accessibilitat.

 

D’altra banda, recentment s’ha millorat l’actual sistema de desinfecció de l’aigua regenerada que s’utilitza en diferents parts del procés de depuració, però també com a aigua de servei de la pròpia EDAR. També s’ha donat per finalitzada la instal·lació d’un sistema de ruixadors amb aigua de la pròpia planta en diversos punts de la instal·lació, amb l’objectiu d’evitar l’acumulació d’escuma a la seva superfície.

 

“El sistema de sanejament d’una ciutat és d’una enorme complexitat, i la depuració de les aigües n’és un factor clau i, sovint, molt desconegut. En definitiva els treballs que ara es fan a la depuradora no busquen cap altra cosa que garantir el correcte tractament de les aigües residuals de la ciutat”, afirma la regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó. Per la seva part, l’alcalde de Reus, ha destacat que “com Ajuntament ens cal assegurar una inversió continuada que garanteixi que no hi hagi problemes en la gestió integral de l’aigua, que és un servei que tots utilitzem cada dia de l’any”.

 

 

Inversió en el sistema de sanejament

 

Tot plegat, s’integra en el treball de manteniment del sistema de sanejament en alta, que requereix d’una inversió continuada i, sovint, poc visible. Aquest sistema de sanejament el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que recau en Aigües de Reus i que compta amb finançament de l’ACA.

 

En el cas de Reus, al llarg dels darrers anys, el sistema de sanejament ha rebut una important injecció econòmica per part de l’ACA. En aquest sentit, aquest mes de febrer s’han donat per finalitzades les obres que han permès la renovació total del col·lector d’aigües residuals a l’autovia de Salou, que és una de les principals artèries de sanejament de la ciutat. Una important intervenció que va iniciar-se el 2018, en una primera fase, i que ha representat una inversió total de 1,6 milions d’euros. 

 

Altres actuacions materialitzades el 2019 han permès la millora d’algunes de les estacions de bombament d’aigües residuals, i la instal·lació de nous mesuradors a l’EDAR, que permeten un control més eficient de determinats paràmetres relacionats analitzats durant el procés de depuració de les aigües .  

 

Pel que fa a 2020, Aigües de Reus ha sol·licitat a l’ACA el finançament d’un seguit d’actuacions–incloses en el Pla de reposicions i millores anual– que requereixen d’una inversió total de 1.602.738 euros. Entre els projectes que volen executar-se hi ha  la redacció de diferents projectes, entre els quals destaquen el referent a l’ampliació de l’EDAR, la millora del sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast i la reparació dels danys ocasionats a diverses instal·lacions de sanejament arran dels aiguats de 2019. Unes inversions que s’aniran executant en funció de les atribucions de finançament que l’ACA determini al llarg de 2020.

 

 

 

 

 

Relacionats

No hi ha notícies