Avaries 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
13 de juliol, 2024
Perfil Contractant  >  Licitacions

Detall de Licitacion

DETALL DE LICITACIÓ:
Aquest és el detall de la licitació seleccionada.
SIX171001
Número d'Expediente
Licitació per a la contractació del servei de postal de repartiment de cartes, notificacions, trameses massives, paqueteria, i serveis logistics relacionats
Títol
Serveis
Tipus
Privat
Classe Contracte
64112000-4 Serveis postals relacionats amb cartes
CPV
17.955,75 €
Valor del Contracte (iva exclòs)
17.955,75 €
Pressupost Licitació (iva exclòs)
Reus
Lloc Execució
Clasificació Exigida
19/09/2017 09:00
Data Publicació
19/09/2017
Data Publicació perfil contractant
Publicació diaris o butlletins oficials
Data Publicació diaris o butlletins oficials
Garantia Provisional
Garantia Definitiva
Termini Execució
25/09/2017 13:00
Data Fi Presentació Ofertes
Oficines Aigües de Reus
Lloc Recepció d'Ofertes
Nomès presencial oficines
Mitjá Recepció d'Ofertes
Data Apertura Pliques
Lloc Obertura de Pliques
Ordinària
Tramitació
Termini Adjudicació
Procediment negociat, amb publicitat
Procediment Adjudicació
En Tràmit
Estat

DOCUMENTS ASSOCIATS

Nom del DocumentTipusPublicatActualitzat
Especificacions tècniques servei postal 10) Plec de la licitació i documentació annexa (*)19/09/201722/09/2017