Averías 24h 900 777 666 Tel�fono Aver�as
Buscar
24 febrero, 2020
Noticias
Categorías
Noticias
23 junio 2017

LA DEPURADORA DE REUS GENERA ELECTRICITAT PER VALOR DE 169.989 € L'ANY

Aigües de Reus va facturar l’any passat fins a 169.989 € amb la venda d’energia elèctrica produïda a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Tota aquesta energia es produeix a partir de l’aprofitament del biogàs resultant dels residus orgànics que, prèviament, i mitjançant el procés de depuració, s’han aconseguit aïllar de l’aigua bruta que arriba a l’estació depuradora a través de la xarxa de clavegueram.

Els actuals processos de depuració d’aigües consisteixen a extreure –mitjançant processos físics, químics i biològics– els contaminants que conté l’aigua residual quan arriba a l’EDAR. Un cop eliminats aquests contaminats i aïllats els residus orgànics que contenia l’aigua bruta, són diversos els aprofitaments que se n’obtenen. D’una banda, part de l’aigua regenerada s’utilitza per al reg de camps de conreu i, d’una altra, s’acaben obtenint dos productes més: biogàs (que s’utilitza com a recurs energètic) i adob orgànic (que es destina a l’agricultura i a la jardineria).

En el cas del biogàs, el procés no deixa de ser molt elemental. I és que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aïllat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic.

A l’EDAR de Reus, el biogàs que s’obté es destina, en part, a generar escalfor en processos interns de la pròpia estació depuradora i, en una altra part, s’acaba comercialitzant com a electricitat que es produeix mitjançant cogeneració.

És així que, en total, durant el 2016, l’estació depuradora va produir 722 megawatts/hora a partir del biogàs i que es van destinar a la producció elèctrica. Es tracta d’un 25% del consum energètic total de l’estació depuradora al llarg d’un exercici.

Des d’un punt de vista econòmic, el balanç dels comptes anuals és francament interessant perquè la despesa de la planta (si se suma el cost del manteniment més el cost anual de gas natural) es va elevar a uns 64.000 €, amb la qual cosa el excedent que Aigües de Reus va obtenir de la cogeneració és de poc més de 105.000 € el 2016. Uns resultats que acaben representant un menor cost d’explotació del sistema de sanejament al municipi de  Reus. La previsió per al 2017 està en aquesta mateixa línia, segons els càlculs que fa Aigües de Reus just a la meitat de l’exercici.

En opinió del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, “més enllà dels resultats econòmics que s’obtinguin segons les circumstàncies de cada moment, és important que els reusencs sàpiguen del treball esmerçat per garantir la qualitat de l’aigua i la seva sostenibilitat mediambiental, econòmica i energètica”. Rubio afegeix, a més, que “sovint, molts ciutadans no són conscients de la complexitat que actualment hi ha darrera de la gestió de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, amb l’objectiu de garantir sanitàriament la qualitat de l’aigua com la sostenibilitat mediambiental i energètica del sistema”.

 

 

 

 

Relacionado